Ministranci

Spotkania ministrantów i kandydatów na ministrantów odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00. Spotkania lektorów odbywają się w czwartki po Mszy św. wieczornej.

O parafii...

Parafia erygowana
15.10.1983

Wieczysta adoracja:
29 października

Liczba mieszkańców
5391

Terytorium
1 Maja (1-13), Akacjowa,
Al. Jana Pawła II (4), Al. Krasińskiego, Artyleryjska, Bema, Chabrowa, Chociszewskiego, Dożynkowa (31-62), Fredry, Dworcowa, Grota Roweckiego, Kanałowa, Kosynierów, Kręta, Kasprowicza, Klonowicza, Lipowa, Łąkowa, Marcinkowskiego (6-11), Matejki, Nowy Rynek, Pl. Jana Metziga, Obrońców Lwowa, Ogrodowa,
Okrężna (10, 15, 17), Pancernych, Polna, Poplińskiego, Przemysłowa, 
Powstańców Śląskich, Przeciwlotników, Różana, Racławicka, Saperska, Sienkiewicza, Skryta, Słowiańska (28-52, 35-63), Sokoła, Starozamkowa, Strzelecka, Skarbowa, Świętokrzyska, Tama Kolejowa, Ułańska, Usługowa, Żołnierska

Grafika losowa


Chrzest PDF Drukuj Email

Czas udzielania chrztu św.
Rodzice są zobowiązani zatroszczyć się o to, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach po urodzeniu. Poleca się, aby sakrament chrztu św. był udzielany podczas Mszy św. ze względu na paschalny charakter tego sakramentu. W naszej parafii zasadniczo udziela się sakramentu chrztu św. na mszy św. w sobotę o g. 18,30 albo w niedzielę o g. 12,00. W uzasadnionych wypadkach niekiedy chrzest odbywa się po Mszy św.
Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu św. w biurze para­fialnym przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu.

Wymagane dokumenty:
1) odpis Aktu Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego

2) odpis Aktu Ślubu Kościelnego, Konkordatowego lub Kontrakt Cywilny
3) dane chrzestnych: imię, mazwisko, data urodzenia, zawód, adres
jeżeli chrzestny jest z innej parafii:  Zaświadczenie z własnej parafii,
że spełnia warunki, aby być chrzestnym
4)
dane rodziców dziecka
5) jeżeli dziecko jest z innej parafii to pisemna zgoda proboszcza

6)
Jeśli rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym (kon­trakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych) i nie mogą zawrzeć   sakramentu małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych (wcześniejsze małżeństwo sakramentalne jednego lub obojga rodzi­ców), jednak praktykują swoją wiarę w tym, co jest dla nich możliwe (nie mogą otrzymać rozgrzeszenia i przystępować do Komunii św.), dziecko należy ochrzcić, żądając na piśmie oświadczenia rodziców i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze kato­lickiej

7) Dzieci, które ukończyły 7, rok życia i uczestniczą w katechezie przygotowującej do Pierwszej Komunii Świętej, otrzymują chrzest św. miesiąc przed przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej. W takiej sytu­acji proboszcz dziecka prosi arcybiskupa Poznańskiego za pośred­nictwem Kurii Metropolitalnej o pozwolenie na chrzest św., zapewnia­jąc o odpowiednim przygotowaniu dziecka, zwłaszcza o uczestnictwie w katechezie szkolnej i w niedzielnej Mszy św., oraz przedstawiając następujące dokumenty:
a) pisemną prośbę, skierowaną na adres parafii, przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów o udzielenie dziecku chrztu św. i przyjęcie go do Kościoła rzymsko­katolickiego,
b) odpis aktu urodzenia dziecka z urzędu Stanu Cywil­nego.

Katecheza chrzcielna:
Przed udzieleniem chrztu św. rodzice dziecka i chrzestni winni uczestniczyć przynajmniej w jednej katechezie chrzcielnej, podczas której duszpasterz przekaże im niezbędne pouczenia dotyczące sakra­mentu chrztu św. Katecheza ta odbywa się w kościele w piątek przed wyznaczoną datą chrztu po wieczornej mszy św.

Miejsce udzielania chrztu św.
Poza przypadkiem konieczności, właściwym miejscem udzielania chrztu św. jest kościół.
Chrztu św. należy udzielać w kościele parafialnym, w którym powinna znajdować się chrzcielnica. Dziecko winno przyjmować chrzest św. w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna. Kapłan, który miałby udzielić chrztu św. nie swo­jemu parafianinowi, powinien uprzednio porozumieć się z probosz­czem rodziców dziecka lub uzuskać pisemną zgodę na udzielenie chrztu. W niebezpieczeństwie śmierci można udzielać chrztu św. w szpitalach. W takich przypadkach stosuje się skrócony obrzęd chrztu św., a uroczyste przyjęcie dziecka do Kościoła odbywa się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.

Rodzice Chrzestni
Rodzice
winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. Spełnia się ten wymóg prawa także wówczas, gdy w obrzędzie chrztu św. uczestniczy tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: ?Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych?. ?Dwoje?, a nie dwóch czy dwie. 

Chrzestni mogą być osoby, które:
a)  ukończyły 16 lat,
b)
przyjęły sakrament bierzmowania
c)  są katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
a)  osoby żyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub konkubinat)
b)  oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji.


Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a
rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu św. przystąpić do Komunii św.

Świadek chrztu:
Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot chrześcijańskich (protestanci, anglikanie), które nie mogą być chrzestnymi. Mogą one jednak pełnić zadanie świadka chrztu pod warunkiem, że jest już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka. Podobnie jak kandydaci na chrzestnych, kandydaci na świadków chrztu winni przedstawić dokument, że są wierzący i praktykujący w swoim Kościele.

 

Msze św. i nabożeństwa

w niedziele:

godz. 7.00

godz. 9.00

godz. 10.45

godz. 12.00

godz. 19.00

 

w dni powszednie:

godz. 7.00

godz. 18.30

 

W miesiącach zimowych Msze święte poranne we wszystkie dni powszednie oraz Msze święte o godz. 18.30 w poniedziałki, wtorki i czwartki są celebrowane w kaplicy (lewe drzwi na wschodniej ścianie kościoła).

 

 

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Środa, godz. 18.30

Nowenna do Świętego Krzyża
Piątek, godz. 18.30

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
I Czwartek Miesiąca godz. 17.30

Różaniec i Msza  św. za zmarłych
z Wymienianek Rocznych g. 18.00

12 lipca, 9 sierpnia, 13 września,
11 październikaRadio Emaus
Leszno 90,2 FM

Biuro parafialne

BIURO PARAFIALNEOd poniedziałku 20.02.2019 uległy zmianie godziny otwarcia biura parafialnego.

 

Aktualnie biuro jest czynne w następujących godzinach:


Poniedziałek godz. 10.00 - 12.00
Wtorek
godz. 16.00 - 18.00
Środa
godz. 10.00 - 12.00
Czwartek godz. 16.00 - 18.00
Piątek
godz. 10.00 - 12.00


Sobota - Biuro nieczynne


tel. (65) 529-91-56

 


Sakrament małżeństwa

Poradnia Rodzinna
Środa, godz. 17,00
tel. 601-683-338

Caritas Parafialna

Punkt wydawania odzieży
czwartek, g. 10.00-12.00