Ministranci

Spotkania ministrantów i kandydatów na ministrantów odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00. Spotkania lektorów odbywają się w czwartki po Mszy św. wieczornej.

O parafii...

Parafia erygowana
15.10.1983

Wieczysta adoracja:
29 października

Liczba mieszkańców
5391

Terytorium
1 Maja (1-13), Akacjowa,
Al. Jana Pawła II (4), Al. Krasińskiego, Artyleryjska, Bema, Chabrowa, Chociszewskiego, Dożynkowa (31-62), Fredry, Dworcowa, Grota Roweckiego, Kanałowa, Kosynierów, Kręta, Kasprowicza, Klonowicza, Lipowa, Łąkowa, Marcinkowskiego (6-11), Matejki, Nowy Rynek, Pl. Jana Metziga, Obrońców Lwowa, Ogrodowa,
Okrężna (10, 15, 17), Pancernych, Polna, Poplińskiego, Przemysłowa, 
Powstańców Śląskich, Przeciwlotników, Różana, Racławicka, Saperska, Sienkiewicza, Skryta, Słowiańska (28-52, 35-63), Sokoła, Starozamkowa, Strzelecka, Skarbowa, Świętokrzyska, Tama Kolejowa, Ułańska, Usługowa, Żołnierska

Grafika losowa


Kalendarium PDF Drukuj Email

HISTORIA KOŚCIOŁA KRZYŻA

1628 -

Przybyli pierwsi uciekinierzy z pobliskiego Śląska, dając początek parafii ewangelickiej.

I  Kościół: budowa 1633-1635. Spłonął 1656.

04.11.1633 -

Właściciel miasta Rafał Leszczyński zezwolił na budowę drewnianego kościoła luterańskiego.

03.05.1634 -

Położono kamień węgielny pod budowę kościoła Krzyża na placu przy Nowym Rynku, podarowanego parafii luterańskiej przez Rafała Leszczyńskiego.

1635 -

Ks. Maronius poświęcił kościół ?konstrukcji drewnianej z wieżą, obszerny, lecz skromny od zewnątrz?.

28.04.1656 -

W pożarze miasta kościół spłonął.

II Kościół: budowa 1659-1666. Spłonął 1707.

1659 -

Rozpoczęto odbudowę kościoła przy pomocy materialnej parafii ewangelickich ze Śląska, Saksonii i Gdańska.

1666 -

Poświęcono kościół odbudowany w murze pruskim, obszerny, z dwoma rzędami empor i z bogatym wystrojem malarskim.

1671 -

Ufundowano organy w zachodnim chórze górnej empory.

1675 -

Położono fundamenty pod wieżę kościelną, którą ukończono w 1677 roku.

1687 -

Podjęto próbę budowy murowanego kościoła, wystawiając północny mur obwodowy. Przy kościele zbudowano dom parafialny (obecnie Muzeum).

19.07.1707 -

W drugim wielkim pożarze miasta, kościół ponownie spłonął.

III Kościół: budowa 1711-1716. Spłonął 1790.

01.09.1711 -

Położono kamień węgielny pod budowę trzeciego kościoła Krzyża, wznoszonego z cegły. Pracami budowlanymi kierował budowniczy Jan Adam Stier z Rydzyny współpracujący z Pompeo Ferrarim.

01.09.1713 -

Biskup poznański Michał Bartłomiej Tarło wstrzymywał budowę masywnego kościoła luterańskiego i skierował sprawę przed trybunał piotrkowski.

1714 -

Za luteranami leszczyńskimi wstawił się król pruski, grożąc odwetem na katolikach w Prusach.

1715 -

Biskup poznański cofnął zakaz budowy kościoła.

1716 -

Zakończono budowę kościoła konstrukcji szkieletowej z drewnianymi filarami podtrzymującymi drewniane sklepienie. Wyposażenie wnętrza trwało jeszcze kilka lat.

1721 -

Wykonano nowe, drewniane sklepienie kościoła, które wkrótce ozdobiono sztukateriami i malowidłami.

1742 -

Przesklepiono zakrystię i ozdobiono sztukateriami.

1782 -

Nadbudowano wieżę kościoła według projektu Karola Marcina Frantza z 1743 roku i nakryto drewnianym hełmem.

02.06.1790 -

W kolejnym pożarze miasta, kościół znów spłonął.

IV Kościół: budowa 1792-1805.

1792 -

Rozpoczęto odbudowę kościoła w stylu barokowym.

09.06.1805 -

poświęcono jeszcze nie w pełni odbudowany kościół z klasycystycznym ołtarzem i amboną.

1810 -

Przy kościele Krzyża utworzono superintendenturę (diecezję) obejmującą zasięgiem następujące parafie ewangelickie: Kościan, Kotusz, Krzemieniewo, Leszno, Lubin, Osiecznę, Racot, Rydzynę i Zaborowo.

1896 -

Przeprowadzono gruntowną restaurację kościoła pod kierunkiem konserwatora Juliana Kohte, m. in. wymieniono kapitele filarów na neokorynckie, położono nowe tynki wewnętrzne i wykonano polichromię.

1909 -

Odtworzono hełm wieży kościoła według projektu Frantza z 1743 r.

1911-

Wybudowano nowe probostwo

1928 -

Wykonano kolejny remont kościoła połączony z nałożeniem nowych tynków na obramienia okienne.

30.01.1945 -

Pod koniec stycznia przestała  istnieć parafia ewangelicko-unijna. W nocy z 30/31 stycznia oddziały wojska radzieckiego wyzwoliły Leszno spod  trwającej blisko pięć lat i 5 miesięcy okupacji niemieckiej.

24.03.1945 -

Starostwo Powiatowe w Lesznie oddało tymczasowo kościół poewangelicki Krzyża do użytku parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja.  Wkrótce jednakże kościół zajęty został przez wojsko radzieckie pod kwaterunek   wojskowy.   Uszkodzona  w  czasie   wyzwolenia  świątynia  została zdewastowana przez żołnierzy radzieckich, którzy m. in. zniszczyli organy.

15.06.1945 -

rządca kościoła Św. Mikołaja, ks. Edmund Pernak, wystąpił do Tymczasowego Zarządu Państwowego w Poznaniu z wnioskiem o przekazanie kościoła Św. Krzyża w zarząd i użytkowanie parafii Św. Mikołaja. Wniosek poparł starosta powiatowy.

23.07.1945 -

W dniu 23 lipca Miejska Rada Narodowa w Lesznie podjęła uchwałę o przekazaniu kościoła Św. Krzyża parafii farnej.

05.09.1945 -

Tymczasowy Zarząd Państwowy w Poznaniu oddał pod dozór parafii rzymskokatolickiej w Lesznie nieruchomości po zborze ewangelicko-unijnym. Parafia nie podjęła jednakże robót remontowych w kościele.

16.11.1947 -

Ordynariat polskonarodowego kościoła katolickiego w Polsce wystąpił   z wnioskiem o oddanie temu kościołowi w zarząd i użytkowanie  nierucho­mości po parafii ewangelicko-unijnej w Lesznie.

02.04.1948 -

starosta powiatowy  oddał kościół Św. Krzyża w zarząd i użytkowanie   kościołowi   polskonarodowemu,   reprezentowanemu   przez ks. Edmunda Rossę. W akcie zdawczo-odbiorczym podano, że kościół był zdewastowany, dach od strony południowej uszkodzony a organy rozebrane. W wieży znajdowały się 3 dzwony. W użytkowaniu  parafii  polskokatolickiej   kościół pozostał do 1977 r.

Ok. 1950 -

Przystąpiono do organizowania lapidarium przy kościele z płyt nagrobnych, przeniesionych z dawnego cmentarza ewangelicko-reformowanego. W murze okalającym kościół zamurowano furtę południową oraz rozebrano mur od strony placu Metziga otwierając przejście z placu na aleję.

1957 -

Częściowo naprawiono sklepienie kościoła i oszklono okna.

1958 -

W styczniu  proboszcz  parafii   Św.   Mikołaja  ks. Teodor  Korcz  przedstawił arcybiskupowi poznańskiemu, ks. Antoniemu Baraniakowi, projekt podziału parafii Św. Mikołaja na cztery parafie. W projekcie podano, że kościół Św. Krzyża stanie się kościołem szkolnym  i wojskowym. Starania o zwrot kościoła były w toku.

1958 -

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja podjęła starania o kościół Krzyża.

1958 -

W kwietniu ks. abp Antoni Baraniak powiadomił ks. proboszcza Teodora Korcza, że kościół  Św. Krzyża zostanie oddany do użytku Ojcom Pasjonistom.

1958 -

W maju władze państwowe wycofały się z rozmów w sprawie oddania kościoła Krzyża kościołowi rzymskokatolickiemu. Kościół stał pusty, gdyż dla garstki wyznawców kościoła polskokatolickiego nabożeństwa odprawiano w zakrystii.

1973 -

W związku z mającym nastąpić w 1974 r. otwarciem Kaplicy Wieczystej Adoracji w kościele Św. Mikołaja w Lesznie ks. abp Antoni Baraniak podał do wiadomości, że po odzyskaniu kościoła Krzyża adoracja odbywać się będzie w tym kościele. Jednocześnie arcybiskup zachęcał wiernych do modlitw o pomyślne sfinalizowanie starań o kościół.

1974 -

Ks. abp Antoni Baraniak powierzył ks. Kazimierzowi Pietrzakowi, proboszczowi parafii Św.Jana Chrzciciela w Lesznie, zajęcie się sprawą odzyskania kościoła Krzyża.

1975 -

Proboszcz parafii polskokatolickiej w Lesznie, ks. Stanisław Obarski, poinformował ks.Kazimierza Pietrzaka, że z powodu małej liczby parafian nie ma środków finansowych do utrzymania i remontu kościoła Krzyża, wielkiego zabytkowego obiektu.

1976 -

Trwały starania o oddanie kościoła Krzyża parafii farnej.

27.12.1976 -

Wicepremier podpisał dokument przekazujący kościół Krzyża, z wyłączeniem dawnej zakrystii i biblioteki, na własność parafii Św. Mikołaja. Tę część kościoła oddano na własność parafii polskokatolickiej w Lesznie. W zakrystii istniała kaplica p.w. Najświętszej Marii Panny Zielnej.

28.04.1977 -

W Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie wręczono ks. bp. Tadeuszowi Etterowi dokument dotyczący przejęcia kościoła Krzyża na rzecz parafii św. Mikołaja. Faktyczne przejęcie kościoła przez ks. proboszcza Teodora Korcza nastąpiło dwa tygodnie wcześniej. Kościół w chwili przejęcia był nieomal ruiną: okna były wybite, dachy przegniłe, podziemia zalane wodą, urządzenia wewnętrzne zniszczone lub skradzione, wewnątrz leżały zwały gruzu i śmieci. W lipcu rozpoczęto prace porządkowe przy kościele  Św. Krzyża w związku z Centralnymi Dożynkami ?Leszno 1977", które miały się odbyć w dniu 11 września.

29.10.1977 -

Leszno nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Główna uroczystość odbyła się przy ołtarzu polowym ustawionym obok niedawno odzyskanego kościoła Św. Krzyża. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Tadeusz Etter. W uroczystości uczestniczyły tysiące mieszkańców Leszna i liczni goście.

1978 -

Podjęto prace remontowe w kościele Św. Krzyża finansowane ze składek parafian kościoła Św. Mikołaja. M. in. Wywieziono śmieci i gruz z kościoła, oszklono okna, odrestaurowano sklepienie, usunięto zawilgocenie tynków wewnętrznych, przeprowadzono izolację murów. Wiele prac wykonali społecznie parafianie Św. Mikołaja zachęceni przykładem proboszcza Ks.Teodora Korcza.

1980 -

Pomocy finansowej w odbudowie kościoła Św. Krzyża udzieliły pozostałe parafie rzymskokatolickie w Lesznie. Kontynuowano roboty zabezpieczające dach i fundamenty kościoła.

1981 -

W kościele Św. Krzyża rozebrano balkony, które były zbutwiałe, zagrzybione i zaata­kowane przez owady.

1981 -

Ustanowiony w dniu 19 grudnia (po śmierci ks. prałata Teodora Korcza) nowym proboszczem    parafii    Św.  Mikołaja    ks.  Konrad     Kaczmarek    kontynuował prace remontowe w kościele  Świętego Krzyża.

1982 -

Po wyposażeniu kościoła w potrzebne sprzęty uruchomiono w dniu 1 lipca ośrodek duszpasterski pw. Świetego Krzyża. Ks. abp Jerzy Stroba mianował rektorem ks. Bolesława Bugzela.

04.07.1982 -

Po prowizorycznym zelektryfikowaniu i zagruntowaniu ścian wewnętrznych nastąpiło uroczyste poświęcenie kościoła przez Ks. Bpa Tadeusza Ettera połączone z erygowaniem ośrodka duszpasterskiego. W ołtarzu głównym znajdował się Krzyż wykonany przez emerytowanego nauczyciela Władysława Piosickiego.

15.10.1983 -

Erygowano parafię pw. Świętego Krzyża. Proboszczem został dotychczasowy rektor ks. Bolesław Bugzel. Powstanie parafii przyspieszyło prace remontowe w kościele.

1984 -

Zamurowano dawne wejścia na balkony oraz odmalowano wnętrze kościoła.

22.02.1985 -

Ks. bp Stanisław Napierała dokonał w kościele Św. Krzyża erekcji Drogi Krzyżowej oraz uroczyście wprowadził i okazał Relikwie Krzyża Świętego z cząstki znajdującej się w Jerozolimie. Autentyczność Relikwii potwierdził dokument Stolicy Apostolskiej. Relikwie były umieszczone w relikwiarzu wypożyczonym z Muzeum Archidiecezjalnego. Później przeniesiono je do relikwiarza ufundowanego przez parafian Mariana i Wandę Poprawskich z ul. Sienkiewicza.

1985 -

Na ołtarzu głównym ustawiono tabernakulum zaprojektowane i wykonane w pracowni Franciszka i Dominika Pacholskich w Poznaniu.

1986 -

Odnowiono ołtarz główny (prace sztukatorskie wykonała firma Jacka Jagielskiego z Poznania, malarskie i złocenia firma Jerzego Gbiorczyka z Leszna), ambonę i chrzcielnicę (prace snycerskie wykonał Tomasz Michalik z Rawicza) oraz zabytkowe kraty i metalową kropielnicę w kształcie anioła. Ponadto zawieszono pierwszy z ośmiu zamówionych w warsztacie  Stanisława  Szymańskiego  z Poznania żyrandoli  i zainstalowano w kruchtach wahadłowe drzwi z drewna mahoniowego wykonane w warsztacie Czesława Barczyńskiego z Leszna.

1987 -

W dniach od 8 do 13 marca zorganizowano w parafii Św. Krzyża I Leszczyńskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, podczas których wygłaszano prelekcje na temat ? Przyszłość człowieka idzie przez rodzinę" oraz wystąpił chór męski i chłopięcy z Poznania pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza.

1987 -

W dniach od 13 do 20 września w kościele Św. Krzyża odbyły się pierwsze Misje Święte prowadzone przez Ojców Filipinów ze Świętej Góry w Gostyniu. Dla ich upamiętnienia postawiono przed kościołem Krzyż Misyjny 10..metrowej wysokości, wykonany w zakładzie stolarskim Czesława Barczyńskiego.

1987 -

W ostatnich miesiącach roku w kościele Św. Krzyża zawieszono siedem nowych żyrandoli  i oświetlono prezbiterium zakupionymi we Wrocławiu reflektorami.

1988 -

W miesiącu lutym zelektryfikowano wieżę kościoła Św. Krzyża. Roboty wykonała firma Andrzeja Pioterka z Leszna.

21.03.1989 -

Umieszczono w ołtarzu głównym kościoła nowy Krzyż wykonany z drzewa lipowego przez rzeźbiarza Tomasza Michalika z Rawicza. Krzyż otrzymał polichromię  w Muzeum Archidiecezjalnym  w Poznaniu.  Poświęcenie  Krzyża nastąpiło w Wielki Piątek w dniu 24 marca.

1989 -

W październiku ustawiono w kościele pierwsze nowe ławy wykonane w zakładzie stolarskim  Czesława Barczyńskiego.

11.04.1991 -

Z okazji Święta Pułkowego uroczystą Mszę św. odprawił w kościele  Św. Krzyża biskup polowy Wojska Polskiego ks. Sławoj Leszek Głódź.

15.09.1991 -

Odbyła się centralna uroczystość Parafialnego Kongresu Eucharystycznego. Z kościoła Św. Krzyża wyszła procesja Eucharystyczna do ołtarza polowego zbudowanego przed Domem Sióstr Nazaretanek przy ul. Lipowej.

1991 -

Po 52-letniej przerwie dekretem ks. bp. Sławoja Leszka Głódzia erygowano w Lesznie parafię garnizonową. Proboszczem i kapelanem pomocniczym został proboszcz parafii Św. Krzyża  ks. Bolesław Bugzel.

1992 -

W sierpniu parafia Św. Krzyża przejęła dawną zakrystię i bibliotekę kościoła Św. Krzyża. Dotychczas użytkowała je parafia polskokatolicka.

1992 -

W kościele Św. Krzyża ustawiono sześć nowych konfesjonałów wykonanych w stolarni Czesława Barczyńskiego.

05.06.1994 -

W kościele Św. Krzyża odbyły się pierwsze w historii parafii prymicje ks. neoprezbitera Błażeja Stróżyckiego.

22.01.1995 -

W kościele Św. Krzyża odbył się wielki koncert kolęd w wykonaniu około 20 chórów i kilku orkiestr z województwa leszczyńskiego.

1997 -

W dniach od 8 do 11 lutego w parafii garnizonowej trwały Misje Święte, podczas których obraz Maryi Hetmanki Żołnierza Polskiego nawiedził kościół Św. Krzyża.

19.03.1997 -

Technicy ?Radia Maryja" zamontowali na wieży kościoła Św. Krzyża przekaźnik umożliwiający dobry odbiór radia w każdym leszczyńskim domu.

28.03.1997 -

W Wielki Piątek podczas silnej wichury runęła z wieży kościoła iglica zwieńczona Krzyżem.

1997 -

W kwietniu rozpoczęto malowanie wnętrza kościoła.

1998 -

W dniach od 16 do 18 maja odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp Zdzisław Fortuniak.

1999 -

We wrześniu firma ?Architekton" z Głogowa rozpoczęła montaż rusztowań na wieży kościelnej. Roboty remontowe podjęto w następnym roku.

10.09.2000 -

Zakończono na wieży kościoła Św. Krzyża montaż iglicy zwieńczonej pozłacanym Krzyżem. Poświęcenie Krzyża i iglicy odbędzie się w dniu 14 września. Ceremonii dokonał ks. Prob.  Bolesław Bugzel w obecności leszczyńskiego duchowieństwa, parafian i zaproszonych gości.

11.01.2003 -

Zmarł ks. Kanonik Bolesław Bugzel.

02.02.2003 -

Nowym proboszczem został mianowany Ks. Kazimierz Małek.

2004 -

Rozpoczął się remont dawnego probostwa ewangelickiego.

26.03.2004 - Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Abp Stanisław Gądecki
01.08.2006 -

Przeniesiono probostwo do wyremontowanego budynku. Remont trwa dalej.

23.03.2009 - Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Bp Marek Jędraszewski
29.11.2009 - Zaczęto odprawiać Msze św. w wyremontowanej dawnej zakrystii, którą adoptowana na kaplicę zimową.

10.10.2011 -

Ks. Abp Stanisław Gądecki uroczyście poświęcił odnowione probostwo parafii Świętego Krzyża. Prace remontowe trwają dalej.

01.07.2013 - Ks. Kazimierz Małek został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Jadwigi w Pępowie. Nowym proboszczem został ks. Zbigniew Rzeźnik.
 

Msze św. i nabożeństwa

w niedziele:

godz. 7.00

godz. 9.00

godz. 10.45

godz. 12.00

godz. 19.00

 

w dni powszednie:

godz. 7.00

godz. 18.30

 

W miesiącach zimowych Msze święte poranne we wszystkie dni powszednie oraz Msze święte o godz. 18.30 w poniedziałki, wtorki i czwartki są celebrowane w kaplicy (lewe drzwi na wschodniej ścianie kościoła).

 

 

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Środa, godz. 18.30

Nowenna do Świętego Krzyża
Piątek, godz. 18.30

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
I Czwartek Miesiąca godz. 17.30

Różaniec i Msza  św. za zmarłych
z Wymienianek Rocznych g. 18.00

12 lipca, 9 sierpnia, 13 września,
11 październikaRadio Emaus
Leszno 90,2 FM

Biuro parafialne

BIURO PARAFIALNEOd poniedziałku 20.02.2019 uległy zmianie godziny otwarcia biura parafialnego.

 

Aktualnie biuro jest czynne w następujących godzinach:


Poniedziałek godz. 10.00 - 12.00
Wtorek
godz. 16.00 - 18.00
Środa
godz. 10.00 - 12.00
Czwartek godz. 16.00 - 18.00
Piątek
godz. 10.00 - 12.00


Sobota - Biuro nieczynne


tel. (65) 529-91-56

 


Sakrament małżeństwa

Poradnia Rodzinna
Środa, godz. 17,00
tel. 601-683-338

Caritas Parafialna

Punkt wydawania odzieży
czwartek, g. 10.00-12.00