I Komunia Święta Drukuj

Data I Komunii Świętej

Układ stały:  3 niedziela maja, g. 10.00.
Najbliższa: 21 maja 2016 roku

Zgłoszenia

Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się na początku września każdego roku. W ogłoszeniach parafialnych znajduje się informacja o spotkaniu dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Na tym spotkaniu tworzy się listę dzieci, które zaczną przygotowanie do I komunii św. Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone poza parafią Świętego Krzyża zobowiązani są dostarczyć Akt Chrztu z właściwej parafii. Dzieci otrzymują książeczki z wpisanymi datami spotkań i mszy św. Zostają ustalone daty poświęcenia świec, książeczek itd. Dzieci przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. także na katechezie, gdzie według harmonogramu przedstawionego przez katechetkę czy katechetę opanowują konieczną wiedzę religijną. I Komunia św. jest dla dzieci, które rozumieją potrzebę modlitwy i uczestnictwa we mszy św.

Sakrament Pojednania

Na miesiąc przed I komunią św. dzieci przystępują do spowiedzi św. czyli

Przed I Komunią św.
W okresie poprzedzającym samą uroczystość dzieci uczestniczą w przygotowaniach w kościele.