Tajemnice Różańca Drukuj

Tajemnice radosne    ( poniedziałki i soboty) 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Jezusa

4. Ofiarowanie w świątyni

5. Znalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice Światła              (czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie siebie na weselu w Kanie

3. Głoszenie Królestwa Bożego

 i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

 Tajemnice bolesne       ( wtorki i piątki)

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie

3. Cierniem ukoronowanie

4. Droga Krzyżowa

5. Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne   ( środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Jezusa

2. Wniebowstąpienie

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi